Books

Portrait for Max Ström Publishing – ”Svenska Hjältinnor”

Siri Sundstrom

Book cover, e-books for Bonnier


Svenska för invandrare – SFI

Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag


Karolinska Institutet


Stockholms Universitetet