Books

Portrait for Max Ström Publishing – ”Svenska Hjältinnor”

Book cover, e-books for Bonnier

Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag
Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag
Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag
Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag
Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag
Illustrations for SFI, Svenska för Invandrare, teaching aids. Publisher – Natur och Kultur Förlag